ประเทศไทย

Panyuna Phatraphumpakdee
นอกจากทฤษฎีแล้ว สถาบันแห่งนี้ยังสอนวิธีการทำสิ่งต่างๆ ให้เราด้วย ซึ่งฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก มันทำลายความเชื่อที่ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้สอนทักษะสำหรับชีวิตจริงให้ใครเลย ในภาคเรียนที่ผ่านมา ฉันเรียนวิชาที่ชื่อ “การตลาด การวางแผน และปฏิบัติการ” ที่เราจะต้องวางแผนการตลาดสำหรับลูกค้าตัวจริง วิชานี้สนุกและท้าทายมาก และยังให้ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โมนาชรู้จักนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างดีเยี่ยมและยังสามารถสนับสนุนให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด ปัญญุนา ประทาภูมิภักดี ปริญญาตรีธุรกิจ (การตลาด)

เมื่อคุณตัดสินใจเรียนที่โมนาชคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่สมาชิกของมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้นแต่คุณยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ในระดับโลกอีกด้วย

เป็นที่รู้กันดีว่าโมนาชเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า และด้วยจำนวนนักศึกษาต่างชาติกว่า 21,000คนทำให้โมนาชเป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

เรานำโลกทั้งใบมาสู่คุณ ด้วยวิทยาเขตในสี่ทวีปและสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับเรากว่า 115 แห่งใน 26 ประเทศ โมนาชจึงช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสทางการงานได้ทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อนักศึกษาของเราไปทั่วโลกจีงทำให้มหาวิทยาลัยโมนาช เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับโลกอย่างแท้จริง

โมนาชและประเทศไทย

มหาวิทยาลัยโมนาชช่วยให้นักศึกษาไทยสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับนานาชาติได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับ แต่เรายังคงเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์วิจัยชั้นแนวหน้าสถาบันพันธมิตรและโปรแกรมทุนการศึกษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ของเรากับประเทศไทย

หากท่านมีคุณวุฒิ ม. 5 หรือประกาศนียบัตร IB Certificate

หลักสูตรปรับพื้นฐานหรือ Foundation ของมหาวิทยาลัยโมนาชน่าจะเหมาะกับคุณ

หากท่านมีคุณวุฒิ ม. 6 หรือประกาศนียบัตร IB Diploma

หลักสูตรปริญญาตรีจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

หากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ของคุณไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับการสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี

หลักสูตรอนุปริญญาส่วนที่ 1 หรือ 2 (Diploma Part 1 or Part 2) น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หากท่านมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยโมนาชมีหลักสูตรปริญญาโทมากมายให้เลือกเรียน

สำหรับทุกหลักสูตรของวิทยาลัยโมนาชและมหาวิทยาลัยโมนาช ท่านจะต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด