วิธีการสมัคร – จากประเทศไทย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ:

วิธีการสมัครเรียนที่โมนาช

การสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโมนาชเป็นเรื่องง่าย เพียงทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำและกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ของคุณให้สมบูรณ์ และหากคุณพร้อมที่จะสมัคร กรุณาดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ณ จุดนี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อตัวแทนของโมนาชใน ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1: พิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโมนาชหรือไม่?

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และศึกษาเงื่อนไขการตอบรับเข้าเรียนต่อของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย

เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ การพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะถูกประเมินเป็นรายบุคคล

ขั้นตอนที่ 2: คุณจัดเตรียมเอกสารพร้อมแล้วหรือยัง

ในการสมัคร คุณควรมี เอกสาร ดังต่อไปนี้:

 • อีเมลที่สามารถติดต่อและใช้งานได้
 • รายละเอียดของหลักสูตรที่คุณต้องการสมัคร (ชื่อ รหัสของหลักสูตร และ วันที่เปิดเรียน)
 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังจากสถานศึกษาของคุณ
 • หลักฐานที่แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • รายละเอียดบัตรเครดิต (คุณจะต้องชำระค่าสมัคร ซึ่งไม่สามารถขอรับคืนได้ จำนวน  100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารเพิ่มเติม

หากคุณประสงค์จะขอรับการพิจารณาโอนย้ายหน่วยกิตการเรียนบางตัวกรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย ต้นฉบับใบรับรองผลการเรียน (Official Transcripts)หรือ ผลการเรียนอื่นๆ ที่เคยเรียนผ่านมา และรายละเอียดของวิชาต่างๆ ที่ระบุในใบแสดงผลการเรียน(Subject outlines)อย่างไรก็ดี การขอโอนย้ายหน่วยกิต อาจมีผลต่อระยะเวลาของหลักสูตรที่กำลังจะลงทะเบียนเรียนและอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาวีซ่าของคุณด้วย

ในบางหลักสูตรคุณอาจจะต้องยื่นเอกสาร เพิ่มเติม เช่น ประวัติการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเรียน คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่คุณสนใจได้ที่ ค้นหาหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3: ลงทะเบียนและสมัคร

แบบออนไลน์

อันดับแรกคุณจะต้องสร้างบัญชีการสมัครแบบออนไลน์ซึ่งคุณจะได้รับรหัสประจำตัวผู้สมัคร (ID) ที่จะส่งตรงไปยังอีเมล์ของคุณ และกรุณาคลิกไปยังลิงค์ที่ระบุในอีเมล์เพื่อลงชื่อเข้าใช้และเริ่มกระบวนการสมัครเรียนแบบออนไลน์ของคุณได้

คุณสามารถลงชื่อเข้าและออกเพื่อกรอกใบสมัครต่อให้สมบูรณ์ได้ตลอดเวลา โปรแกรมจะทำการบันทึกใบสมัครของคุณให้โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกรอกรายละเอียดในแต่ละหน้าเสร็จสมบูรณ์

การอัพโหลดเอกสาร

การอัพโหลดเอกสารให้สมบูรณ์ จะต้องดำเนินการดังนี้:

 • เลือกใช้ประเภทของไฟล์ที่ถูกต้อง ได้แก่ .jpg, .pdf .doc หรือ .rtf
 • ขนาดของแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดเล็กกว่า 2.5 MB

การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

สำหรับการสมัครผ่านทางไปรษณีย์กรุณาดาวโหลดเอกสารดังนี้:
แบบฟอร์มการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบคอร์สเวิร์ค

กรุณาส่งใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียนทั้งหมด รวมทั้งแนบเช็คมูลค่า 100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (หรือรายละเอียดบัตรเครดิต) มาที่ หน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ(International Recruitment Services).

การสมัครผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยโมนาช

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยโมนาช สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณในเรื่องการสมัครเข้าเรียนและการขอวีซ่าให้ได้ ทั้งนี้ เพราะพวกเขา:

 • เข้าใจระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
 • สามารถแนะนำหลักสูตรและข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อ
 • สามารถช่วยคุณดำเนินการสมัคร
 • สามารถช่วยคุณจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็น
 • สามารถช่วยคุณขอวีซ่าและการจัดเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นได้

มีเฉพาะบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากโมนาชเท่านั้นที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ทั้งนี้เพราะพวกเขามีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรของเราเป็นอย่างดี ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากโมนาชสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร เกือบทั้งหมดที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยโมนาช วิทยาลัยโมนาช และ ศูนย์สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโมนาชได้ และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาตรวจสอบรายชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยที่ ตัวแทนของโมนาช

ตัวแทนบางรายอาจแสดงการคำนวนรายการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยฯ  เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จึงควรสอบถามทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับตัวแทนที่คุณติดต่อว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้น คืออะไร

ค้นหารายชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยโมนาช

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามผลการสมัครแบบออนไลน์ของคุณ

เมื่อคุณยื่นใบสมัครแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตามสถานะภาพของการสมัครแบบออนไลน์ได้