หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การเตรียมความพร้อมและโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยโมนาช (Monash College) เป็นเส้นทางที่เหมาะที่สุดสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาที่เรียนในมหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) วิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นเส้นทางการศึกษาสู่ปีแรกและปีที่สองของระดับมหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรปรับพื้น (Foundation Year) หรืออนุปริญญาของเรา นอกจากนี้เรายังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกหลายหลักสูตร เพื่อช่วยนักศึกษาในทุกระดับชั้นของการเรียน

เราเปิดสอนหลักสูตรวิทยาลัยโมนาชที่วิทยาเขต Melbourne City และ Clayton ของเราในประเทศออสเตรเลีย และผ่านทางเครือข่ายนานาชาติของวิทยาลัยในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และศรีลังกา

Foundation Year ของมหาวิทยาลัยโมนาช

Foundation Year ของมหาวิทยาลัยโมนาช คือ โปรแกรมการศึกษาทั่วไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยโมนาช นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนวิชาได้ตามความต้องการทางการศึกษาของตน และหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรนั้นออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศึกษาต่างชาติให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบหลักสูตรและได้คะแนนตามที่กำหนดแล้ว เรารับประกันว่านักศึกษาจะได้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งอย่างแน่นอนในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยโมนาชทั้ง 10 คณะ

โปรแกรมนี้จะเปิดรับนักศึกษาสี่ครั้งในเดือนมกราคม มีนาคม กรกฎาคม และกันยายน

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อนุปริญญา (Diploma) ของวิทยาลัยโมนาช

โปรแกรมอนุปริญญาของวิทยาลัยโมนาชให้การเตรียมพร้อมเฉพาะทางสำหรับการเข้าศึกษาโดยตรงในปีแรกหรือปีที่สองของระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโมนาช เราเปิดสอนอนุปริญญาสาขา: ศิลปะ & การออกแบบ, ศิลปะ ธุรกิจ และวิศวกรรม

โปรแกรมอนุปริญญาประกอบด้วยสองส่วน แต่ละส่วนจะนานแปดเดือน* นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนในโปรแกรมอนุปริญญาที่ส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 ก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิทางวิชาการและผลการเรียน

เมื่อเรียนจบส่วนที่ 2 ของโปรแกรม นักศึกษาจะได้เรียนต่อในหลักสูตรและได้รับการวัดผลแบบเดียวกันกับนักศึกษาปีที่หนึ่ง แต่ที่พิเศษก็คือ จำนวนนักเรียนต่อห้องจะน้อยกว่าและได้รับความช่วยเหลือมากกว่า เมื่อเรียนจบและได้รับคะแนนผ่านตามที่กำหนดแล้ว เราจะรับประกันว่านักศึกษาจะได้เข้าเรียนต่อในชั้นปีที่สองระดับปริญญาตรีในสาขาที่เลือกไว้ของมหาวิทยาลัยโมนาช

จะเริ่มรับเข้าเรียนสามครั้งต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

*เมื่อผ่านมาตรฐานแรกเข้าที่กำหนดไว้
**การเรียนอนุปริญญาสาขาวิศวกรรมส่วนที่ 2 จะยาว 12 เดือน

ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโมนาช

ศูนย์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยโมนาชเป็นสถาบันภาษาระดับมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่และได้รับความเคารพสูงสุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เมื่อท่านเลือกเรียนภาษาอังกฤษในวิทยาเขตของโมนาช ท่านจะได้รับความรู้จากศูนย์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ด้วยการฝึกและใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน นักศึกษาจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นใจในการศึกษามากกว่าเดิม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก: http://www.monashcollege.edu.au/english-language-services

english progression diagram

หลักสูตร

หลักสูตร Monash English (ME)เน้นที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเตรียมสอบ IELTS และการพัฒนาทักษะทางวิชาการ จะเปิดรับเข้าเรียนทุกๆ ห้าสัปดาห์ นี่เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางการศึกษาทุกแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร Monash English Bridging (MEB)เปิดสอนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทางวิชาการสำหรับการเข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยโมนาชหรือวิทยาลัยโมนาช แต่ทว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษตกเกณฑ์ไปเพียงเล็กน้อย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร Introductory Academic Program (IAP)เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลายาวห้าสัปดาห์ที่จะสอนทักษะทางวิชาการอย่างเข้มข้นให้แก่นักศึกษาที่ได้รับข้อเสนอแบบสมบูรณ์ (Full Offer) จากมหาวิทยาลัยโมนาชแล้ว นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมชั้นเยี่ยมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนล่วงหน้าสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตร Aspire IELTS 8ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการ IELTS ระดับ 7 หรือ 8 เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือการเข้าเมือง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่