หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีโดยทั่วไปเป็นปริญญาขั้นแรกของการศึกษาในระดับปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาสามถึงสี่ปีกว่าจะสำเร็จการศึกษา อาจมีข้อยกเว้นในปริญญาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขาที่ต้องต้องใช้เวลาเรียนยาวนานกว่า

โมนาชเสนอสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายให้ดังนี้:

 • ธุรกิจ
 • การสื่อสารและสื่อ
 • การออกแบบ ศิลปะการสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรม
 • การศึกษา
 • สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิศวกรรมศาสตร
 • มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมายและนโยบาย
 • การแพทย์ สุขภาพ เภสัชศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด แนวทางการศึกษาระดับปริญญาตร ี

Honours

Honours มักจะเป็นปีการศึกษาพิเศษหลังจากการเรียนในระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปคุณจะสามารถสมัครได้ในปีที่สามของการเรียน แต่ในบางหลักสูตรได้บรรจุเอาไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงและเป็นนักศึกษาที่มีแรงบันดาลใจ Honours จะช่วยให้คุณ:

 • สำรวจพื้นที่ที่สนใจลึกลงไปในรายละเอียด
 • เรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • เพิ่มโอกาสในการจ้างงานของคุณ

เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีผู้ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงระดับของการประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นของการศึกษาจนจบในระดับปริญญาตรีของพวกเขา

สอบถามเราเกี่ยวกับทุน Honours ได้ที่ honours scholarships.

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

ทางเลือกของการศึกษาที่ยืดหยุ่น

เรามีปริญญาระดับทั่วไปหลากหลายหลักสูตร ปริญญาคู่ และ รายการทางเลือกอื่น ๆ

ได้มากกว่าปริญญา

ที่โมนาชคุณสามารถรวมเอาปริญญาของคุณเข้ากับการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โปรแกรมฝึกงาน อาสาสมัคร และโอกาสในการทำวิจัยได้ เราเรียกวิธีการนี้ว่าโมนาชพาสปอร์ต

เรารู้ว่านักศึกษาของเรามีความรู้ความสามารถเมื่อพวกเขามาถึง นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบบจำลองการศึกษาของเรา โมนาชพาสปอร์ต จึงเป็นแบบจำลองที่ 'ไม่ควรรีรอ'

ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับตัวเลือก คุณเลือกทักษะที่คุณต้องการพัฒนา คุณเลือกเมื่อคุณพร้อมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ และคุณเลือกว่าประสบการณ์แบบไหนที่คุณต้องการจะมีและเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะมี

โมนาชพาสปอร์ตถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงมุมมองด้านอาชีพของคุณและเพิ่มพูนการพัฒนาตัวเองของคุณให้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อเวลาที่คุณจบการศึกษาคุณจะมีความรู้ ทักษะและความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกนี้ หลาย ๆ โปรแกรมของโมนาชพาสปอร์ตจะปรากฏอยู่บนคำชี้แจงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูงจากออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้คุณเมื่อเริ่มประกอบอาชีพ บางตัวเลือก – เช่น หน่วยวิจัย หรือ ทัวร์การศึกษาระหว่างประเทศ – จะช่วยสร้างส่วนหนึ่งของหลักสูตรของคุณ ทางเลือกอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มหลักสูตรของคุณเช่น โปรแกรมการเป็นผู้นำ หรือ เป็นอาสาสมัคร

โมนาชพาสปอร์ตให้หนทางที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยของคุณ

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในโลกจริง

โมนาชเชื่อมั่นในความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นปรัชญาที่เรามุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้กับนักเรียนทุกคนของเราและคนหนึ่งจะนำไปสู่​​วัฒนธรรมของอาสาสมัครที่จะซึมซับไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ผ่านโปรแกรมลงมือกระทำ นักศึกษาจะได้รับโอกาสให้เป็นอาสาสมัครภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในวงกว้าง เข้าร่วมกับโปรแกรมผู้นำ และได้รับประสบการณ์ขั้นแรกผ่านการช่วยเหลือจากเพื่อนและโปรแกรมการเรียนรู้บนพื้นฐานอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยพัฒนาการเชื่อมสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์กรช่วยเหลือชั้นนำเช่น World Vision และ Oxfam และนักศึกษาของโมนาชจะได้รับแรงบันดาลใจในการริเริ่มมูลนิธิอาสาสมัครของตนเอง

นักศึกษาจะพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสาร พร้อมทั้งได้มุมมองที่กว้างใหญ่ของโลกนี้

ไต่ระดับความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณอย่างรวดเร็ว

ที่โมนาชนักเรียนจะได้รับความท้าทายที่เกินกว่าขอบเขตของห้องเรียนแบบดั้งเดิม

ในโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพภายในสาขาวิชาที่พวกเขาเลือกและอื่น ๆ พวกเขาจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและการวิจัยตามกิจกรรมที่เผยให้พวกเขาเห็นช่วงของมุมมองและความท้าทายในพื้นที่เช่น กิจกรรมการผลิตและนวัตกรรม การผนวกสังคมเข้าด้วยกัน ความยั่งยืน และมรดกและวัฒนธรรม

นักศึกษายังได้รับโอกาสให้แสดงศักยภาพของพวกเขาในการเป็นผู้นำในอนาคต

นักศึกษาจะได้รับความรู้ และทักษะในหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขาวิชา รวมถึงการเรียนรู้ว่าจะใช้ทักษะของพวกเขาในการเป็นผู้นำได้อย่างไรและทฤษฏีของการวิจัยเพื่อระบุปัญหาที่ซับซ้อน

เริ่มงานวิจัยของคุณก่อน

โปรแกรมการตรวจสอบจะช่วยทำให้คุณมุ่งตรงไปยังการวิจัยของโมนาช คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฏีของการค้นพบและเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นนวัตกรรมที่แท้จริง ถ้าหากคุณวางแผนจะมีอาชีพด้านการค้นคว้าวิจัย โปรแกรมนี้จะทำให้คุณค้นพบว่างานวิจัยใดที่เหมาะกับคุณ

สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

โปรแกรมการสำรวจจะให้ประสบการณ์ระหว่างประเทศที่จะช่วยให้คุณพัฒนาความคิดที่น่าสนใจมากขึ้น คุณได้รับการสนับสนุนให้พัฒนามุมมองนั้น-โดยความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณจะได้เรียนรู้ที่จะสร้างและใช้เครือข่ายทั้งแบบมืออาชีพและส่วนตัว

ให้ทางเลือกแก่ตัวคุณเองมากขึ้น

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะยกระดับปริญญาตรีของคุณอย่างไร โปรแกรมตัวเลือกจะช่วยคุณได้โดยจะให้ทางเลือกในการลงทะเบียนที่มากขึ้นสำหรับคุณ และมีตัวเลือกมากขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์พิเศษที่หลากหลาย – ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้ในเชิงลึกหรือเชิงกว้างให้แก่ปริญญาของคุณ คุณสามารถเรียนเป็นหน่วย (เพื่อเน้นทักษะพิเศษ) หรือเรียนควบคู่สองปริญญาจนจบหลักสูตรก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูในโมนาชพาสปอร์ต Monash Passport.