การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของเรา

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

โมนาช ตระหนักดีว่านักศึกษาต่างชาติจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อย้ายมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เราจึงมีบริการพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โมนาชกลายเป็นบ้านของคุณถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดก็ตาม

โมนาช ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ– โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย เราช่วยคุณหาที่พักที่เหมาะสม และแนะนำให้คุณรู้จักการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถหาห้องเรียนได้พบ ตั้งแต่อาทิตย์แรกในวิทยาเขต

ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

บริการรับส่งที่สนามบิน

นักศึกษาสามารถขอรับบริการรับส่งจากสนามบินของเราได้ฟรี ตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางมาถึงเมลเบิร์น บริการนี้จะช่วยให้นักศึกษา เดินทางไปยังที่พักที่เลือกไว้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

ที่พัก

เราช่วยนักศึกษาหาที่พักชั่วคราวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกบ้านพักนอกวิทยาเขต การพักอาศัย ณ หอพักในมหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยอาศัยอยู่นอกบ้านมาก่อน ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 2.000 คนพักอยู่ในหอพักในวิทยาเขตของเราซึ่งนักศึกษาเหล่านี้จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในหอด้วยเช่นกันตลอด 24 ชั่วโมง ต่อวัน และ7 วันต่อสัปดาห์

ปฐมนิเทศ

การปฐมนิเทศของเราประกอบด้วยกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับประเทศใหม่ และเรียนรู้จักการเดินทางในบริเวณและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยด้วยการพาไปซูเปอร์มาเก็ต โดยใช้บริการระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะ แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนผู้ที่จะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำกิจกรรมทางสังคมและโปรแกรมเสริมสร้างมิตรภาพต่างๆ

ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ในระหว่างเรียน นักศึกษาสามารถขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง และการจดบันทึกของตนเองได้ซึ่งคุณครูพิเศษยังสามารถชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่องานวิจัย รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในที่ประชุม และสอนวิธีการเขียนผลงานเชิงวิชาการที่ดีที่สุด ให้กับนักศึกษาที่มีความก้าวหน้าในการเรียนอีกด้วย

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ

เรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพเป็นรายบุคคล รวมถึงการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการหางานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จ้างงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมหลากหลายอย่างที่จะทำให้การสมัครงานประสบความสำเร็จ อาทิ การเขียนประวัติส่วนตัวให้ดึงดูดและน่าสนใจ เป็นต้น

ศูนย์บริการนักศึกษา

เรามีศูนย์บริการนักศึกษาตั้งอยู่ในทุกๆ วิทยาเขต ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การสมัครเรียน การลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม การสอบ ทุนการศึกษา การจบการศึกษา วีซ่านักเรียนและการดูแลสุขภาพ

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน

เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาผู้ที่ยังต้องมีการปรับพื้นฐานของตนเองก่อนเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย  อาทิ หลักสูตร ปรับพื้นฐานก่อนเข้าปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนอันท้าทายของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งแบบการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบวิจัยได้มากขึ้น

สถาบันสอนภาษาของโมนาช MUELC มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมทางทรัพยากร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร MUELC จะพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การนำสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วย

หากคุณลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งปี คุณมีสิทธิ์นำสมาชิกในครอบครัว มาอยู่ด้วยที่ออสเตรเลีย ตราบเท่าที่คุณสามารถเลี้ยงดูเขาเหล่านั้นได้ บุตรผู้ที่ยังอยู่ในความอุปการะของนักศึกษาต่างชาติจะได้รับวีซ่าแบบ พักอาศัยชั่วคราว  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ด้วยในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศออสเตรเลีย