เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนักศึกษา

โมนาชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เราช่วยให้ผู้ที่เดินผ่านเข้ามาในรั้วของเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง ซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้ด้วย ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญมากกับความคิดเห็นของผู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรงจากโมนาช ผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ในขณะที่ใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนอยู่กับมหาวิทยาลัยของเรา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงส่วนบุคคลของนักศึกษาโมนาช