เหตุใดจึงควรเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยโมนาช?

มหาวิทยาลัยโมนาช ประสบความสำเร็จด้านชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชากาในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่ถึง 50 ปี โมนาชได้รับการจัดอันดับให้ติดหนึ่งใน 100 ของมหาวิทยาลัยยอดนิยมของโลกโดย Times Higher Education World University Rankings ปี 2012-2013 (ดูการจัดอันดับและความหมาย ได้ที่) และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในอนาคตของมหาวิทยาลัย โมนาชจึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ในขณะที่การรักษาอันดับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับโมนาชอย่างไรก็ดีทางมหาวิทยาลัยก็ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมประสบการณ์อันล้ำค่าของนักศึกษาแต่ละคนมากพอๆกับการรักษามาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งโมนาชจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปตราบเท่าที่การกระทำเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ในประเทศออสเตรเลีย

โมนาชเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Group of Eight และเป็นหนึ่งในแปดพันธมิตรมหาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ และผลงานวิจัย จากสถิติ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มพันธมิตรทั้งแปดนี้ มักจะได้รับการตอบรับเข้าทำงานอย่างรวดเร็ว แถมยังได้รับข้อเสนออัตราเงินเดือนที่สูงกว่า และมีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีมากกว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย