เครือข่ายทั่วโลกของเรา

ในความเป็นจริงมันใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราหมายถึง โมนาชพบว่า

โมนาชอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นหากพิจารณาจากมุมมองด้านการศึกษาและวิจัยจากทั่วโลกโมนาชเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในออสเตรเลียที่มีวิทยาเขตในสี่ทวีปประกอบด้วย ออสเตรเลีย มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และศูนย์ศึกษาและวิจัยในปราโต อิตาลี มีความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยกับสถาบัน Indian Institute of Technology Bombay เมืองมุมไบ อินเดีย มีความร่วมมือกับ The Southeast University-Monash University Joint - Graduate School (Suzhou) ในประเทศจีน และมีการรวมตัวกับพันธมิตรมหาวิทยาลัย Warwick ในประเทศอังกฤษโดยเป็นต้นแบบของโลก

นอกเหนือจากรูปแบบการดำเนินการในปัจจุบันเรายังมีความร่วมมือที่สำคัญกับอีก16 มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาเหนือยุโรปสหราชอาณาจักรแอฟริกาและเอเชีย

การรับรองจากกระทรวงการศึกษาของจีนเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้โครงการความร่วมมือThe Southeast University-Monash University Joint Graduate School (Suzhou)ที่ตั้งอยู่ในเมืองซูโจวใกล้กับเซี่ยงไฮ้สามารถเปิดรับนักศึกษาอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่กลางปี2012 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆรวมถึงนาโนเทคโนโลยีเวชชีวศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการขนส่งการออกแบบอุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์และซอฟต์แวร์วิศวกรรมเครื่องกลและความร้อน

ประสบการณ์ในระดับโลก

ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของโมนาช นักศึกษาของเรามีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ ซึ่งหลักสูตรและงบประมาณสนับสนุนสำหรับการเดินทางที่มีอยู่  ทำให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในบางภาคการเรียนไปศึกษา ณ วิทยาเขต หรือสถาบันพันธมิตรในต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย  และในขณะนี้ โมนาช ได้สร้างสรรค์พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Art (Global) ที่มีภาคบังคับให้นักศึกษาจะต้องไปเรียนในต่างประเทศด้วย

และด้วยรูปแบบของการเรียนที่หลากหลาย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโมนาช ยังสามารถเลือกที่จะเป็นอาสาสมัคร หรือนักศึกษาฝึกงาน ให้กับองค์กรการกุศล