โมนาชกับประเทศไทย

การสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญ

โมนาชมีการพัฒนาความสัมพันธ์อันยั่งยืนที่สำคัญกับประเทศไทยซึ่งถือเป็นการวางรากฐานให้กับนักศึกษาที่ต้องการคุณภาพการเรียนรู้ในระดับสากลอย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทุนการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาตลอดช่วงการศึกษา เรายังสร้างความร่วมมือในงานวิจัยที่น่าตื่นเต้น พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและเพิ่มโอกาสในเชิงพาณิชย์สำหรับอุตสาหกรรม

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่นักวิจัยของโมนาชในสาขารัฐศาสตร์ (ศิลปศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับนักวิจัยของประเทศไทยในโครงการหลากหลายสาขา อาทิเช่น การทำแผนที่แสดงการใช้ความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย การสำรวจปัญหาด้านการค้าเสรี และการให้คำปรึกษาวิศวกรรมรถไฟ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีงานวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยของโมนาชและประเทศไทยได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 30 งานต่อปี ความร่วมมือด้านการวิจัยอันน่าตื่นเต้นนี้จะเพิ่มโอกาสการพัฒนาทางวิชาชีพของผู้จบการศึกษา และโอกาสเชิงพาณิชย์สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งโอกาสด้านการเลือกสถานที่เรียนของนักเรียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมระหว่างคณะศิลปศาสตร์ของโมนาชกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งของหลักสูตรการศึกษาที่ออสเตรเลียสำหรับสถาบันทั้งสองแห่ง ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษาในออสเตรเลียแห่งชาติ (NCAS) ของโมนาช และศูนย์การศึกษาในออสเตรเลีย (ASC) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยสร้างโอกาสให้แก่ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันผ่านทางการบรรยายรับเชิญและโครงการร่วมต่างๆ นอกจากนี้ ความเป็นพันธมิตรจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและบุคลากร การขอทุนวิจัยจากภายนอกร่วมกัน เวิร์คช็อปร่วม และกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอื่นๆ

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในทุกวิทยาเขตของโมนาชทั่วโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในระบบการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านที่มีสีสันในใจกลางกรุงเทพมหานครฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีนักศึกษากว่า 25,000 คน โมนาชมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจนานาชาติคุณภาพสูง สอนนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการเมืองของประเทศไทยเสมอมา นักการเมืองของไทยส่วนใหญ่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (BBA) ซึ่งสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร หลักสูตรนี้เน้นหนักด้านการบัญชี การตลาดและการคลัง อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังสามารถลงเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ได้โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและจำนวนที่เปิดรับ

ความเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรม

ในฐานะที่เป็นบัณฑิตของโมนาชคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกโดยอัตโนมัติโมนาชยินดีกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของผู้จบการศึกษาจากเราและต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ประชาคมศิษย์เก่าของโมนาชที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกด้วยเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ทำงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพจำนวนมากกว่า250,000 คนทั่วโลกช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ของโมนาชสามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติได้อย่างง่ายดาย