ปรัชญาของเรา

ที่โมนาช เราต้องการสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำได้ เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นความจริงด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ส่วนที่สำคัญซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้โมนาชมีชื่อเสียงมากจนกระทั่งทุกวันนี้

งานวิจัยที่มีผลกระทบ

เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนและเราก็ทุ่มเทเป็นอย่างมากกับงานวิจัยที่สรรค์สร้างองค์ความรู้ที่สามารถใช้แก้ปัญหาอันท้าทายในปัจจุบันได้และสิ่งที่เราค้นคว้ามาได้ก็จะถูกนำกลับไปใช้ในการเรียนการสอนจึงทำให้นักศึกษาของเรามีทักษะและความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคต

เราดำเนินงานตามวาระการวิจัยบนพื้นฐานของความเป็นเลิศความสัมพันธ์และผลกระทบ

แม้ว่าโมนาชจะมีงานวิจัยมากกว่า150 สาขาวิชาแต่เราก็มุ่งเน้นไปที่ความชำนาญเฉพาะทางจำนวนหนึ่งซึ่งศักยภาพชั้นแนวหน้าของเรานั้นครอบคลุมอยู่ในสี่หมวดหมู่ที่สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียและความร่วมมือระดับชาติในด้านกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย

สุขภาพและคุณภาพชีวิต

 • อุบัติเหตุการบาดเจ็บและความบอบช้ำทางจิตใจ
 • โรคมะเร็ง
 • การติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การบำบัดรักษาแนวใหม่
 • การสาธารณสุข
 • สเต็มเซลล์ และ การปฏิรูปทางการแพทย์
 • สุขอนามัยด้านการเจริญพันธุ์ของสตรีและเด็ก

เทคโนโลยีในอนาคต

 • ภาคการผลิตขั้นสูง
 • การบินและอวกาศ
 • วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
 • วัสดุนาโน

สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • น้ำในชุมชน
 • เคมีสะอาด
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพอากาศ
 • พลังงาน

ความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมและชุมชน

เครือข่ายทั่วโลกของเรา

เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นหากพิจารณาในด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยจากมุมมองในระดับโลก เราเป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพียงแห่งเดียวที่ทำงานครอบคลุมในสี่ทวีป นอกเหนือจากรูปแบบการดำเนินการในปัจจุบันเรายังมีความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่สำคัญได้แก่ 16 มหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ ยุโรป สหราชอาณาจักร แอฟริกา และ เอเชีย เราเป็นสมาชิกก่อตั้งของพันธมิตร M8 ที่รวบรวมโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงและโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

แบบจำลองทางการศึกษาที่มีเอกลักษณ์

เราเชื่อว่า ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ คุณต้องเข้าใจโลกของคุณเสียก่อน นี่คือเหตุผลที่ทำไมนักศึกษาของเราถึงได้รับโอกาสในการเรียนที่อยู่นอกเหนือจากรูปแบบดั้งเดิม ด้วยการอาสาและเดินทางไปทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมทำงานวิจัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งวิธีการของเรานี้ จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างจุดเด่นของพวกเขา และค้นพบทักษะใหม่ ๆ นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่นี่

การเข้าร่วมในอุตสาหกรรม

เราสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มธุรกิจ รัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หล่อหลอมทีมงานความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน และเราก็ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้พันธมิตรของเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการขยายตัวมากขึ้น

สร้างผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญ

เราศึกษาวิธีการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ด้วยการค้นคว้าและวิจัยจึงทำให้เห็นว่าโมนาชสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบัน โมนาชมีโครงการล้ำสมัยมากมาย ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า โมนาชสามารถเข้าถึงชุมชนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา