อันดับมหาวิทยาลัยโลกของเรา

ที่สถาบันโมนาช (Monash) เราใส่ใจกับชื่อเสียงของเราอย่างจริงจัง โมนาชมีชื่อเสียงที่น่าอิจฉาในระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการสอนด้วยเวลาเพียงแค่ 50 ปี โมนาชอยู่ในอันดับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แรกของมหาวิทยาลัยโลก และเพื่อความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเราสำหรับอนาคต โมนาชจะยังคงผลักดันการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่องกนี้

แม้ว่าอันดับจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็ใส่ใจกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับตำแหน่งในสเกลระดับโลกของเรา โมนาชให้โอกาสแก่ท่านอย่างไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับของเรา แต่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตของท่านในฐานะนักศึกษาของโมนาช

โมนาชติดอันดับ:ากล

 • เปอร์เซ็นต์แรกของมหาวิทยาลัยในโลก – อันดับที่ 74 ของโลก – จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings (2016–2017)
 • มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 100 แห่งแรกของโลก โดยมีอันดับโดยประมาณอยู่ที่อันดับ 79 ตามการจัดอันดับของ Academic Ranking of World Universities 2016
 • มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติที่สุดอันดับที่ 21 ของโลกประจำปี 2017 จากรายงานของ Times Higher Education.

ผู้นำของบริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของโลกประเมินตลอดมาว่าโมนาชเป็นมหาวิทยาลัยที่เลือกก่อนเวลารับพนักงาน จากการจัดอันดับของ Global Employability Rankings, 2011–2015, New York Times

ติดอันดับที่ 56 ของโลกที่จะเลือกเวลารับพนักงาน (Global Employability University Rankings, 2015)

จาก Good Universities Guide 2016 โมนาชได้รับรางวัลห้าดาวในด้าน:

 • คุณภาพบุคลากร2)
 • ความคงอยู่ของนักศึกษา
 • ทุนการวิจัย

เป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แรกในด้านความต้องการจ้างงานของธุรกิจ โมนาชเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มแปดเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองธุรกิจนานาชาติ triple crown ในสาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์:ว้ดังนี้

 • AACSB
 • EQUIS
 • AMBA.

การจัดอันดับในสาขาวิชาต่างๆชา

โมนาชติดอันดับ:

 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลียในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Times Higher Education, 2015–2016)
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลียในสาขาเคมี (Academic Ranking of World Universities, 2015)
 • อันดับ 35 ของโลกในสาขาการแพทย์และสุขภาพเชิงคลินิกและพรีคลินิก (Times Higher Education, 2015–2016)
 • อันดับ 44 ของโลกในสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร์ (Times Higher Education, 2014–2015)

โมนาชติด 50 อันดับแรกของโลกใน 20 สาขาวิชาจากการจัดอันดับของ 2016 QS World University Ranking ตามสาขาวิชา:

 • เภสัชกรรมและเภสัชวิทยา - 4
 • การพยาบาล – 16
 • การศึกษา - 17
 • นิติศาสตร์ – 23
 • วิศวกรรม – เคมี: 24
 • การบัญชีและการเงิน - 24
 • วิศวกรรม – โยธาและโครงสร้าง – 25
 • ธุรกิจและการจัดการ – 32
 • การสื่อสารและสื่อ - 33
 • เคมี – 33
 • สังคมวิทยา – 34
 • ภูมิศาสตร์ – 36
 • วิศวกรรม – แร่ธาตุและการทำเหมือง – 39
 • แพทยศาสตร์ – 39
 • ภาษาอังกฤษและวรรณกรรม – 41
 • มานุษยวิทยา – 41
 • เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ - 45
 • การศึกษาพัฒนาการ - 47
 • วิศวกรรม – เครื่องกล การบิน และการผลิต – 49
 • ประวัติศาสตร์ – 50

โมนาชเป็นสมาชิกของกลุ่มแปด ซึ่งก็คือพันธมิตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยกลุ่มแปดผลิตบัณฑิตที่สามารถหางานเต็มเวลาได้เร็วกว่า เริ่มงานด้วยเงินเดือนสูงกว่า และมีโอกาสมากกว่าที่จะเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียแห่งอื่น