Việt Nam

Tan Tai Ho
Monash có môi trường học tập cạnh tranh nơi mà tôi có thể học, khám phá khả năng của mình, và tạo dựng những mối quan hệ thân thiết với các bạn sinh viên tại nhiều câu lạc bộ và các sự kiện. Bằng cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) tại Đại học Monash đã giúp tôi nâng cao vượt bậc trình độ chuyên môn và các kỹ năng làm việc nhóm thông qua nhiều học trình thực hành.
Tan Tai Ho, Việt Nam, Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)

Khi lựa chọn Monash, bạn không chỉ trở thành thành viên của một trường đại học hàng đầu thế giới mà còn trở thành một phần của cộng đồng học tập toàn cầu.

Monash là trường đại học hàng đầu về đào tạo sinh viên quốc tế. Với trên 21.000 sinh viên quốc tế, Monash là mái nhà của sinh viên đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi đưa bạn ra thế giới. Với những học sở hiện diện trên bốn lục địa cùng hơn 115 học viện đối tác tại 26 quốc gia, Monash giúp bạn tiếp cận với lực lượng lao động toàn cầu. Được trang bị CNTT tiên tiến kết nối sinh viên trên toàn thế giới, Monash thực sự là một cộng đồng học tập toàn cầu.

Monash & Việt Nam

Monash giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng gia nhập vào cộng đồng học tập quốc tế.

Chúng tôi đã xây dựng những mối liên kết chặt chẽ và tiếp tục củng cố quan hệ với các sáng kiến nghiên cứu, học viện đối tác và chương trình học bổng.

Hãy tìm hiểu thêm về mối liên kết của chúng tôi với Việt Nam.

Nếu bạn đã học xong Lớp 11

Hãy cân nhắc về chương trình Dự Bị hoặc Cao Đẳng Phần 1

Nếu bạn có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học

Hãy cân nhắc về Cao Đẳng Phần 2, Bằng Đại học Monash