Tìm kiếm khóa học

Monash có rất nhiều ngành học từ những môn truyền thống đến những môn học mới.

Bạn có thể lựa chọn từ:

Nếu bạn đã học xong Lớp 11

Hãy cân nhắc về chương trình Dự Bị hoặc Cao Đẳng Phần 1

Nếu bạn có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học

Hãy cân nhắc về Cao Đẳng Phần 2, Bằng Đại học Monash

Chương Trình Dự Bị và Tiếng Anh

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh hoặc cần chuẩn bị thêm để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, bạn vẫn sẽ có nhiều lộ trình chuyển tiếp thay thế tại Monash.

Chuẩn bị

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh hoặc cần chuẩn bị thêm để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, bạn vẫn sẽ có nhiều lộ trình chuyển tiếp thay thế tại Monash.

Dự Bị Đại Học Monash

Dự Bị tại Trường Đại Học Monash là chương trình học đại cương một năm nhằm chuẩn bị cho sinh viên quốc tế nhập học vào Đại Học Monash. Chương trình học do các giảng viên của Đại Học Monash xây dựng. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ được nhận vào năm thứ nhất Đại học tại Monash nếu đáp ứng các yêu cầu đầu vào tối thiểu.

Năm Dự Bị đáp ứng các yêu cầu đầu vào của tất cả các trường đại học tại Úc và hiện có tại học xá Cao Đẳng Monash tại thành phố Melbourne cũng như trên mạng lưới toàn cầu của Cao Đẳng Monash tại Indonesia, Malaysia và Sri Lanka. Tại Úc, hàng năm có bốn đợt nhập học bậc đại học tại Monash. Bốn đợt này rơi vào Tháng Giêng, Tháng Ba, Tháng Bảy và Tháng Chín. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang mạng Năm Dự Bị.

Bằng Cao Đẳng Monash

Chương trình Cao đẳng Monash mang đến cho bạn sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo được nhận thẳng* vào năm đầu hoặc năm thứ hai Đại Học Monash thuộc bốn lĩnh vực:

  • Cao Đẳng Nghệ Thuật và Thiết Kế
  • Cao Đẳng Nghệ Thuật
  • Cao Đẳng kinh Doanh
  • Cao Đẳng Kỹ Thuật

Chương trình học được xây dựng dưới sự tư vấn của các giảng viên Đại Học Monash nhằm chuẩn bị cho sinh viên quốc tế hoàn thành thành công chương trình học bậc đại học.

Chương trình Cao Đẳng gồm hai phần, mỗi phần kéo dài 8 tháng**. Sinh viên có thể tham gia vào Phần 1 hoặc Phần 2 của chương trình tùy theo trình độ và kết quả học tập của họ. Hàng năm, có ba đợt nhập học rơi vào Tháng Hai, Tháng Sáu và Tháng Mười.

* Nếu đạt các tiêu chuẩn nhập học đã được đặt ra
** Chương trình Cao Đẳng Kỹ Thuật Phần 2 kéo dài 12 tháng

Tìm thêm thông tin về Chương trình Cao Đẳng Monash