Sau đại học và nghiên cứu

Monash đem lại các cơ hội đặc biệt cho sinh viên sau đại học. Những lợi ích từ chương trình sau đại học bao gồm làm giàu và hoàn thiện cá nhân cũng như tăng thêm cơ hội nghề nghiệp của bạn. Có hai cách để học lấy bằng sau đại học – theo tín chỉ hoặc làm nghiên cứu. Bạn có thể học nhiều chương trình học tín chỉ bên ngoài trường.

Học theo tín chỉ

Chúng tôi cung cấp hơn 300 chương trình sau đại học theo tín chỉ bao gồm:

 • Bằng đại học và chứng chỉ cao đẳng
 • Bằng sau đại học và chứng chỉ chương trình Sau đại học
 • Thạc sĩ theo tín chỉ
 • Thạc sĩ kết hợp học theo tín chỉ và nghiên cứu.

Bạn có thể học theo hệ chính quy hoặc bán thời gian và thường học ngoài trường.

Hướng dẫn Khóa học

Cẩm Nang Khóa Học Sau Đại Học (quốc tế)

Nghiên cứu

Chúng tôi đánh giá cao những sinh viên nghiên cứu vì những đóng góp của họ vào việc nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới tại Monash. Đại Học Monash cung cấp nhiều bằng chương trình nghiên cứu sau đại học, bao gồm:

 • Tiến sĩ
 • Tiến sĩ chuyên ngành
 • Thạc sĩ 
 • Thạc sĩ Nghiên cứu
 • Thạch sĩ nghiên cứu và theo tín chỉ.

Ngoài ra, có nhiều học bổng dành cho sinh viên nghiên cứu. Tìm kiếm thêm thông tin về bằng và học bổng nghiên cứu của chúng tôi.

Năng lực dẫn đầu

Chúng tôi nghiên cứu theo khuynh hướng dựa trên sự xuất sắc, tính phù hợp và sự tác động.

Mặc dù Monash tiến hành nghiên cứu trong hơn 150 lĩnh vực, chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực chuyên môn. Năng lực dẫn đầu của chúng tôi thể hiện trong bốn nhóm, phù hợp với Những Ưu tiên Nghiên cứu Quốc gia của Chính phủ Úc và Chiến lượng Hạ tầng Nghiên cứu Hợp tác Quốc gia của mình.

Y tế và sức khỏe

 • Tai nạn, thương tích và chấn thương
 • Ung thư
 • Nhiễm trùng và miễn dịch
 • Khoa học thần kinh
 • Phương pháp trị liệu mới
 • Y tế công cộng
 • Tế bào gốc và y học tái sinh
 • Sức khỏe phụ nữ, trẻ em và sức khỏe sinh sản

Công nghệ tương lai

 • Sản xuất tiên tiến
 • Không gian vũ trụ
 • Nguyên liệu năng lượng
 • Nguyên liệu nano
 • Môi trường bền vững
 • Nước đô thị
 • Hóa học xanh
 • Biến đổi khí hậu và thời tiết
 • Năng lượng

Văn hóa thích ứng và cộng đồng

 • Di sản văn hóa
 • Kinh tế học phát triển
 • Mô hình kinh tế
 • Giáo dục
 • Luật sức khỏe tâm thần

Xem danh sách toàn bộ các trung tâm và viện nghiên cứu của chúng tôi

Đào tạo trực tuyến và từ xa (ngoài khuôn viên trường)

Nhiều sinh viên của chúng tôi lựa chọn các khóa học trực tuyến và từ xa (ngoài khuôn viên trường), nhờ vậy họ có thể học mọi lúc và mọi nơi họ lựa chọn. Học tập ngoài trường đại học là một phương thức học tập linh hoạt. Chương trình bao gồm sự kết hợp giữa tài liệu học tập và thông tin điện tử. Bạn không bắt buộc chỉ học ngoài trường. Bạn có thể đăng ký học tại trường và ngoài trường hay có thể thay đổi giữa hai lựa chọn này. Chúng tôi cung cấp hơn 100 khóa học sau đại học ngoài trường.