Các khóa học đại học

Đại học thường là bằng học thuật đầu tiên của bạn.
Các khóa học đại học có thể kéo dài 3 đến 4 năm, ngoại trừ một số bằng y khoa và khoa học có thể kéo dài lâu hơn.

Monash cung cấp cho bạn các khóa học thuộc đa ngành:

 • Kinh doanh
 • Thông tin và truyền thông
 • Thiết kế, nghệ thuật sáng tạo, kiến trúc
 • Sư phạm
 • Môi trường và phát triển bền vững
 • Kỹ thuật
 • Khoa học nhân văn và văn hóa
 • Công nghệ thông tin
 • Luật và chính sách
 • Y khoa, sức khỏe và dược
 • Khoa học
 • Cẩm Nang Khóa Học Đại Học (quốc tế)

Danh dự

Danh dự thường là một năm bổ sung vào cuối chương trình học đại học. Bạn thường nộp đơn vào chương trình danh dự vào năm thứ ba nhưng một số khóa học đưa năm học danh dự vào trong cơ cấu của chương trình.
Nếu bạn là một sinh viên đạt thành tích cao và nhiệt huyết, năm học danh dự giúp bạn:

 • khám phá ngành học mà bạn quan tâm một cách chi tiết hơn
 • theo đuổi bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
 • tăng cơ hội tuyển dụng của bạn.

Chương trình danh dự là một lựa chọn đúng đắn cho cử nhân đạt thành tích cao khi hoàn thành bậc đại học.

Hỏi chúng tôi về học bổng danh dự.

Học bổng

Hiện có rất nhiều học bổng đại học và sau đại học dành cho sinh viên quốc tế.

Các Lựa Chọn Học Tập Linh Hoạt

Chúng tôi có các bằng đại cương đa dạng, lựa chọn học hai bằng hoặc nhập học thay thế.

(Trực tuyến hoặc từ xa)

Nhận được không chỉ một bằng đại học

Tại Monash, bạn có thể kết hợp lấy bằng đại học và có cơ hội tham gia giao lưu quốc tế, đào tạo nghề, tình nguyện và nghiên cứu.  Chúng tôi gọi mô hình này là Hộ Chiếu Monash (Monash Passport).

Chúng tôi biết rằng sinh viên của mình rất thông minh khi tới đây học tập. Đó là lý do tại sao mô hình giáo dục của chúng tôi – Hộ Chiếu Monash – là một mô hình "tại sao phải chờ đợi".

Tất cả là do bạn lựa chọn. Bạn lựa chọn kỹ năng mà mình muốn phát triển, lựa chọn khi nào bạn sẵn sàng học chuyên sâu, và lựa chọn kiểu trải nghiệm nào mà bạn muốn và khi nào bạn muốn có được trải nghiệm đó.

Hộ Chiếu Monash được thiết kế để nâng cao triển vọng nghề nghiệp của bạn và tăng cường phát triển cá nhân. Vì vậy, vào thời điểm tốt nghiệp, bạn sẽ tích lũy được kiến thức, kỹ năng và mong muốn tạo tác động tích cực đến thế giới.

Nhiều chương trình Hộ Chiếu Monash sẽ thể hiện trên Chứng nhận Tốt nghiệp Sau Đại học Úc, trao cho bạn lợi thế khi bắt đầu sự nghiệp của mình.

Một số lựa chọn – như những chương trình nghiên cứu hoặc học tập quốc tế sẽ là một phần trong khóa học của bạn. Các lựa chọn khác sẽ bổ sung vào khóa học của bạn như chương trình lãnh đạo hoặc tình nguyện.

Hộ Chiếu Monash cung cấp cho bạn nhiều con đường để nâng cao trải nghiệm tại trường đại học.

Học hỏi thông qua trải nghiệm thực sự về thế giới

Monash tin tưởng mạnh mẽ vào công bằng xã hội. Đó là triết lý mà chúng tôi hướng tới để truyền cho các sinh viên và là triết lý hình thành nên văn hóa tình nguyện lan tỏa khắp trường.

Thông qua chương trình Hành Động, các sinh viên sẽ có cơ hội tham gia tình nguyện trong trường và ngoài cộng đồng rộng lớn hơn, tham gia các chương trình lãnh đạo, và có kinh nghiệm thực tế thông qua chương trình học tập trong ngành và bạn bè cùng tiến.

Monash đã phát triển những mối liên kết chặt chẽ với các tổ chức cứu trợ hàng đầu như World Vision và Oxfam, và sinh viên Monash được truyền cảm hứng để bắt đầu xây dựng nền tảng tình nguyện của bản thân.

Sinh viên sẽ phát triển kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp cũng như có cái nhìn bao quát hơn về thế giới.

Thúc đẩy sự nghiệp

Tại Monash, các sinh viên được đặt vào môi trường thách thức vượt ngoài khuôn khổ lớp học truyền thống.

Trong chương trình Nâng Cao, sinh viên sẽ được gặp các chuyên gia trong lĩnh vực họ lựa chọn và hơn thế nữa. Họ sẽ tham gia các hoạt động nâng cao và hoạt động nghiên cứu, mở ra cho họ nhiều cách nhìn khác nhau và thử thách họ trong những lĩnh vực như năng suất và sáng tạo, tham gia cộng đồng, phát triển bền vững, di sản và văn hóa.

Sinh viên sẽ có cơ hội khám phá tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo tương lai của mình.

Sinh viên sẽ thu nhận được những kiến thức và kỹ năng trên nhiều ngành và môn học khác nhau, và học cách sử dụng kỹ năng lãnh đạo và các môn nghiên cứu để giải quyết các tình huống phức tạp.

Bắt Đầu Nghiên Cứu Từ Sớm

Chương trình Thăm Dò chuyển bạn thẳng vào chương trình Nghiên Cứu Monash. Bạn sẽ học các môn khám phá và hiểu được điều gì dẫn tới sáng tạo thực sự. Nếu bạn lập kế hoạch cho một sự nghiệp nghiên cứu, chương trình này giúp bạn tìm ra con đường nghiên cứu nào phù hợp nhất.

Xây dựng mạng lưới quốc tế

Chương trình Khám phá đem lại cho bạn trải nghiệm quốc tế, giúp bạn phát triển nhiều ý tưởng thú vị hơn. Bạn được khuyến khích phát triển quan điểm – thông qua hợp tác với bạn bè cùng trang lứa và các chuyên gia thông qua giao lưu quốc tế và công nghệ tiên tiến. Bạn sẽ học cách xây dựng và tận dụng mạng lưới cá nhân và mạng lưới quan hệ nghề nghiệp.

Mang lại cho bạn nhiều lựa chọn hơn

Nếu bạn không biết chính xác làm thế nào để nâng cao bằng cấp của mình, Chương Trình Lựa Chọn sẽ giúp bạn. Chương trình mang lại cho bạn nhiều lựa chọn đăng ký và nhiều lựa chọn hơn khi tốt nghiệp.

Chương trình giúp bạn có thêm những trải nghiệm làm tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cho bằng cấp của bạn thông qua từng học phần (nhằm nêu bật những kỹ năng cụ thể) hoặc hoàn thành bằng đại học thứ hai.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Hộ chiếu Monash.