Việt Nam

Lê Minh Chí
Lê Minh Chí, cậu sinh viên Đà Nẵng được nhận học bổng, với ước mơ đón đầu công nghệ thông tin, đã có cơ hội đến với nước Úc và Đại học Monash, một trong 60 trường đại học hàng đầu thế giới.

Khi lựa chọn Monash, bạn không chỉ trở thành thành viên của một trường đại học hàng đầu thế giới mà còn trở thành một phần của cộng đồng học tập toàn cầu.

Monash là trường đại học hàng đầu về đào tạo sinh viên quốc tế. Với trên 21.000 sinh viên quốc tế, Monash là mái nhà của sinh viên đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi đưa bạn ra thế giới. Với những học sở hiện diện trên bốn lục địa cùng hơn 115 học viện đối tác tại 26 quốc gia, Monash giúp bạn tiếp cận với lực lượng lao động toàn cầu. Được trang bị CNTT tiên tiến kết nối sinh viên trên toàn thế giới, Monash thực sự là một cộng đồng học tập toàn cầu.

Monash & Việt Nam

Monash giúp sinh viên Việt Nam dễ dàng gia nhập vào cộng đồng học tập quốc tế.

Chúng tôi đã xây dựng những mối liên kết chặt chẽ và tiếp tục củng cố quan hệ với các sáng kiến nghiên cứu, học viện đối tác và chương trình học bổng.

Hãy tìm hiểu thêm về mối liên kết của chúng tôi với Việt Nam.

Nếu bạn đã học xong Lớp 11

Hãy cân nhắc về chương trình Dự Bị hoặc Cao Đẳng Phần 1

Nếu bạn có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học

Hãy cân nhắc về Cao Đẳng Phần 2, Bằng Đại học Monash