Cách thức đăng ký

Đăng ký học tại Monash khá đơn giản. Chỉ cần làm theo từng bước hướng dẫn chi tiết của chúng tôi và hoàn thành việc đăng ký trực tuyến&p>

Thị thực

Thị thực sinh viên có hiệu lực là giấy tờ bắt buộc cho việc học tập của bạn tại Úc. Chính phủ Úc cấp thị thực sinh viên cho du học sinh toàn thời gian tại cơ sở đào tạo. Tìm hiểu thông tin về nộp hồ sơ xin thị thực Úc.

Sau khi đăng ký

Chúng tôi đánh giá hồ sơ của bạn theo các tiêu chí: độ tuổi tối thiểu, khả năng Tiếng Anh và yêu cầu nhập học.
Tìm thông tin về những việc diễn ra sau khi đăng ký.