Yêu cầu nhập học

Nhập học đại học đối với sinh viên Việt Nam

Trong hầu hết các trường hợp, sinh viên Việt Nam phải hoàn thành tối thiểu Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học trước khi được xem xét nhập học trực tiếp vào Đại Học Monash. Yêu cầu nhập học khác nhau và hồ sơ đăng ký nhập học được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể.

Nhập học sau đại học đối với sinh viên Việt Nam

Để được nhận vào chương trình học Thạc sĩ, bạn phải hoàn thành chương trình học đại học tại một trường đại học được công nhận ở Việt Nam. Hồ sơ đăng ký nhập học chương trình Thạc sĩ được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể.

Đăng ký vào học tại Monash

Theo hướng dẫn chi tiết từng bước để đăng ký vào học tại Monash.

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Tất cả các ứng viên nộp hồ sơ vào Monash phải thỏa mãn các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tối thiểu cho bậc đại học
Lưu ý: một số khóa học sau đại học đặt ra yêu cầu cao hơn về điểm TOEFL, IELTS hoặc Cambridge.

Toàn văn chính sách

Để xem toàn văn chính sách của Monash về yêu cầu trình độ Tiếng Anh cho nhập học, vui lòng xem phần liên quan trong Chính Sách Đào Tạo.

Bạn có thể đáp ứng những yêu cầu này bằng một trong những cách sau

Lưu ý: đối với các ứng viên không học trung học bằng tiếng Anh thì phải đạt được kết quả hay bằng cấp trình độ nêu trên hoặc phải hoàn thành trong vòng 2 năm trước khi bắt đầu khóa học đã đăng ký.

Nếu bạn đã học xong Lớp 11

Hãy cân nhắc về chương trình Dự Bị hoặc Cao Đẳng Phần 1

Nếu bạn có Bằng Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học

Hãy cân nhắc về Cao Đẳng Phần 2, Bằng Đại học Monash

Nếu không đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh?

Nếu bạn vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về trình độ tiếng Anh nêu trên, lộ trình hiệu quả nhất là tham gia khóa học Tiếng Anh tại Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Monash.