Cách thức nộp hồ sơ xin thị thực du học sinh Úc - Việt Nam

Xin thị thực sinh viên

Bộ Di Trú và Công Dân Vụ (DIBP) có trách nhiệm cấp thị thực nhập cảnh vào Úc. Sinh viên đang dự định học một khóa học đăng ký mã cơ sở giáo dục CRICOS bắt buộc phải lấy thị thực sinh viên.

Xem mục Đăng ký thị thực sinh viên để biết thông tin về thủ tục xin thị thực.

Ðánh giá đơn xin thị thực sinh viên của bạn

Sinh viên đăng ký thị thực Sinh Viên được đánh giá theo một trong tiêu chí:

 • thuộc một trong các Mức Thẩm Ðịnh (Assessment Level) cho từng phân hạng thị thực
 • hoặc, đối với các sinh viên đủ điều kiện, theo các yêu cầu của SVP

Nếu bạn đủ điều  kiện SVP thì bạn sẽ được xét duyệt như sinh viên ở Mức Thẩm Ðịnh 1 (AL1). Nếu bạn không ðủ tiêu chuẩn SVP, mức thẩm định thị thực sinh viên của bạn sẽ được quyết định theo quốc tịch trên hộ chiếu và (các) khóa học.

Xét duyệt phân hạng thị thực sẽ được quyết định theo khóa học chính của bạn. Dùng bảng dưới đây để tìm phân hạng thị thực của bạn.

Phân hạng thị thựcLoại khóa học của bạn
570 Khóa học Anh Ngữ Độc Lập ELICOS Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Monash
573 Giáo Dục Bậc Đại Học
 • Văn Bằng Cao Đẳng Monash
 • Chương trình học đại học và thạc sỹ theo tín chỉ của Đại Học Monash
574 Nghiên Cứu Cao HọcThạc sỹ nghiên cứu, hoặc văn bằng tiến sỹ Đại Học Monash
575 Dự Bị Đại Học Không Cấp Bằng/Chương Trình KhácMonash ở Nước Ngoài
575 Không Cấp BằngChương Trình Dự Bị Đại Học Monash
576 Học Bổng Chính Phủ Australia Awards/Bộ Quốc Phòng Sinh viên nhận học bổng Chính Phủ Australia Awards

Quy Trình Xét Duyệt Thị Thực Đơn Giản Hóa (SVP)

Việc sắp xếp SVP áp dụng cho ứng viên xin thị thực sinh viên:

 • tham dự một khóa học bậc đại học đủ tiêu chuẩn
 • với một trường đại học tham gia sắp xếp SVP

Từ tháng Ba năm 2012, DIBP đánh giá các ứng viên xin thị thực sinh viên bằng giấy Xác Nhận Nhập Học (CoE) của Monash theo các tiêu chuẩn của Mức Thẩm Định 1 (nguy cơ di cư thấp) không phân biệt xuất xứ quốc tịch của ứng viên. Khi Đại Học Monash tham gia sắp xếp SVP, điều kiện SVP hợp lệ của bạn sẽ phụ thuộc vào khóa học.

Các khóa học đủ điều  kiện

Bạn đủ điều kiện được đánh giá qua Quy Trình Xét Duyệt Thị Thực Đơn Giản Hóa (SVP) nếu bạn đăng ký:

 • Văn Bằng Cử Nhân
 • Chương trình 2 cộng 2 (hoặc 3 cộng 1) với một trường đại học đối tác
 • Văn Bằng Thạc Sĩ theo tín chỉ
 • Văn Bằng Thạc Sĩ nghiên cứu
 • Văn Bằng Tiến Sĩ
 • Các Khóa Học Anh Ngữ Chuyên Sâu dành cho Du Học Sinh (ELICOS) và/hoặc các khóa học chuẩn bị như của chương trình Dự Bị Đại Học Monash hoặc Văn Bằng Cao Đẳng Monash, được kết hợp rõ ràng với một khóa học đại học đủ điều kiện trong cùng thời gian tuyển sinh
 • Các khóa học không cấp bằng theo học kỳ hoặc theo năm học tại một trường đại học ở Úc như một phần của khóa học của trường đại học tại nơi họ ở và/hoặc một phần của chương trình thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa các trường đại học

Quy trình xin thị thực SVP

Để đủ điều kiện SVP, sinh viên không được xin thị thực sinh viên cho đến khi trường Đại Học cấp CoE. Sinh viên thường được cấp CoE sau khi đuợc nhận học (bằng việc gửi lại cho trường Thỏa Thuận Khóa Học Sinh Viên Quốc Tế (International Student Course Agreement) và trả phí đặt cọc khóa học theo yêu cầu). Trường Đại Học đôi khi sẽ đòi hỏi thêm giấy tờ trước khi cấp CoE.

Các tiêu chuẩn nộp đơn  xin thị thực

Sinh viên phải thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn thị thực  AL1 DIBP liên quan, bao gồm:

 • Trình độ Tiếng Anh
 • Khả năng tài chính
 • Yêu cầu xác thực người đăng ký tạm thời
 • Các tiêu chuẩn sức khỏe và lai lịch cá nhân
 • Bảo Hiểm Y Tế Du Học Sinh (OSHC)

Thông tin bổ sung tại http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/. Đối với các ứng viên xin thị thực ở ngoài nước Úc, xin vui lòng liên hệ với văn phòng Chính Phủ Úc (Australian Government).

Các khóa học không đủ điều kiện sắp xếp SVP

Các khóa học sau không đủ điều kiện SVP và sinh viên sẽ được đánh giá theo sự sắp xếp tiêu chuẩn Mức Thẩm Định Thị Thực Sinh Viên:

 • Khóa học ngắn hạn
 • Văn Bằng Đại Cương
 • Văn Bằng Sau Đại Học
 • Chứng Chỉ Sau Đại Học
 • Văn Bằng Diploma và Văn Bằng Diploma Nâng Cao
 • Khóa học không cấp chứng chỉ (ngoại trừ các khóa kể trên)
 • Khóa học dưới bậc Cử Nhân chuyên ngành kép do trường đại học cung cấp (VET và trường Đại Học)
 • Các chương trình chuẩn bị (như ELICOS, Dự Bị Đại Học hoặc Văn Bằng Diploma) không  kết nối  với một khóa học đại học đủ tiêu chuẩn.

Phân hạng thị thực của bạn phụ thuộc vào loại khóa học nào bạn đang tham gia. Bạn cần đăng ký thị thực dựa trên phân hạng thị thực của mình. Để biết thêm thông tin về các phân hạng thị thực xem http://www.immi.gov.au/Study/Pages/student-visa-assessment-levels.aspx.

Quy trình xin thị thực cho sinh viên không đủ điều  kiện SVP

Nếu bạn không đủ điều kiện SVP, đơn xin thị thực của bạn sẽ được đánh giá theo các tiến trình nộp đơn xin thị thực tiêu chuẩn. Mức đánh giá thị thực sinh viên của bạn sẽ được quyết định chỉ dựa trên quốc tịch trên hộ chiếu và (các) khóa học của bạn. Xét duyệt phân hạng thị thực Sinh Viên được quyết định theo khóa học chính của bạn, ngay cả khi bạn tham gia kết hợp nhiều khóa học.

Tìm hiểu thêm về mức thẩm định về quốc tịch của bạn (pdf, 147KB).

Các tiêu chuẩn xin thị thực

Cũng như các sinh viên đủ điều kiện SVP, sinh viên không đủ điều kiện SVP phải thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn thị thực sinh viên liên quan.

Ðiều kiện thị thực của bạn

Khi bạn được cấp thị thực sinh viên, điều kiện thị thực sẽ được đính kèm khi cấp thị thực.  Xem mục Điều kiện thị thực đối với người giữ Thị Thực Sinh Viên.

Làm việc ở Úc

Khi thị thực của bạn được duyệt, bạn sẽ được phép làm việc. Đối với sinh viên được nhận thị thực phân hạng  573, bạn có thể làm việc tối đa 40 giờ cho mỗi 2 tuần sau khi bắt đầu khóa học. Trong thời gian nghỉ học kỳ không có giới hạn nào về số giờ bạn làm việc. Đối với sinh viên nhận thị thực phân hạng 574, bạn có quyền làm việc không hạn chế.

Sau khi đăng ký

Chúng tôi đánh giá hồ sơ của bạn dựa trên các tiêu chí độ tuổi tối thiểu, trình độ Tiếng Anh và yêu cầu nhập học. Nếu bạn đăng ký hồ sơ thành công, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư mời chính thức. Chúng tôi sẽ gửi thư mời này qua email cho bạn và đại diện của bạn (nếu có). Nếu chúng tôi không thể gửi cho bạn thư mời chính thức ngay, bạn có thể nhận được thư mời có điều kiện. Thư mời có điều kiện nghĩa là bạn phải nộp bổ sung thông tin trước khi chúng tôi có thể gửi thư mời chính thức. Thông thường, thông tin chúng tôi cần là kết quả cuối cùng, kết quả bài thi Tiếng Anh hoặc bảng điểm. Chúng tôi sẽ giải thích yêu cầu trong email.

Nếu bạn không thành công trong việc nộp hồ sơ đăng ký khóa học ưu tiên đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét đến ưu tiên thứ hai của bạn theo mẫu đăng ký hoặc chương trình chuyển tiếp thông qua Cao đẳng Monash.

Tìm thêm thông tin về những điều diễn ra sau khi đăng ký nhập học.