Sống và học tập tại Melbourne, Úc

Nằm ở phía Đông Nam nước Úc, Bang Victoria có nhiều địa điểm tự nhiên độc đáo và cơ hội văn hóa để bạn khám phá và tận hưởng.