Home

Tạo ra sự Thay đổi cùng với Monash

Trong 60 năm qua, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực và sẽ luôn tiếp tục góp phần thay đổi thế giới. Là một trường Đại học được công nhận trên toàn thế giới, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm đóng góp để giải quyết các vấn đề mà thế giới đang phải cùng đối mặt.

Khám phá các cơ hội để Thay đổi cùng với

Hãy cùng gặp gỡ các sinh viên của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các trải nghiệm thú vị của Monash, cuộc sống đa màu sắc tại khuôn viên và những cơ hội gặp gỡ bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Cùng xem các câu chuyện của sinh viên

Catch up with us on social