Trong Khuôn Viên Trường

Trong Khuôn Viên Trường

Cùng khám phá những hoạt động thú vị tại Đại học Monash. Đây là nơi có rất nhiều các cơ hội để giúp bạn tham gia vào các sự kiện và hoạt động trong khuôn viên nhà trường.

Là một sinh viên Monash, bạn sẽ được tham gia các câu lạc bộ lớn, kết bạn mới và có những trải nghiệm đem lại những ích lợi thiết thực trong cuộc sống tương lai của bạn.