Study

Tài trợ học tập

Monash cam kết tìm kiếm, khen thưởng và hỗ trợ những sinh viên muốn đóng góp làm thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bằng việc hỗ trợ các bạn, chúng tôi mong muốn sẽ truyền cảm hứng cho các bạn ứng dụng kiến thức được học của mình vào việc đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng. Chương trình Tài trợ Du học Quốc tế có giá trị lên đến 10,000 đô la Úc vẫn đang được mở dành cho công dân Việt Nam.

Tìm Hiểu Thêm

Các Khóa học

Hãy khám phá 10 ngành học tại Monash dành cho bạn:

Du học Úc

Đời Sống Sinh Viên